BYĆ JAK IGNACY GŁOSOWANIE :)


 Praca  klasy 3c z SP 2 została nominowana do Nagrody Publiczności   w  Ogólnopolskim
Konkursie o tytuł Naukowej Szkoły Ignacego IV edycji programu

„Być jak Ignacy”. Odkryj Tajemnice Nauki.

Spośród nadesłanych prac z każdego Etapu Kapituła Konkursu wybiera  maksymalnie20 prac, które biorą  udział w głosowaniu na Nagrodę Publiczności.

Prace te są  opublikowane na stronie www.bycjakignacy.pl lub na profilu Być jak Ignacy w serwisie Facebook

TUTAJ MOŻESZ ODDAĆ GŁOS:  GŁOSUJ


Głosowanie na Nagrodę Publiczności będzie trwać 7 dni do 19 maja.
Prawo do głosowania mają zarówno Uczestnicy Konkursu jak i osoby nie będące Uczestnikami Konkursu. Jedna pozytywna reakcja, czyli kliknięcie przycisku „Lubię to!”,„Ha ha”, „Super” lub „Wow”pod zdjęciem to jeden głos. Prace z największą ilością głosów otrzymują Nagrody Publiczności.

Uczniowie klasy 3c w ramach   Koła Naukowego  poznają tajniki nauki od października 2019 roku, pracę kontynuują również podczas nauczania zdalnego.

PROSIMY WSZYSTKICH  RODZICÓW, UCZNIÓW I  OSOBY WSPIERAJĄCE  NAUKOWE  PASJE  UCZNIÓW  NASZEJ SZKOŁY  O ODDANIE GŁOSU .

DZIĘKUJEMY!!!

Uczniowie klasy 3c i wychowawca Maria Rams