Konstytucja 3 maja uchwalona 3 maja 1791 roku – ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją.

Co roku na upamiętnienie tak ważnego wydarzenia obchodzimy to ważne dla każdego obywatela święto.