INFORMACJA

Na podstawie pozytywnie zaopiniowanej Uchwały RADY PEDAGOGICZNEJ
z dnia 13 września 2019 r. (w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2019/20 ) – przypominamy Naszym Uczniom i Szanownym Rodzicom Uczniów, że

dzień 30 kwietnia 2020 r. (czwartek) oraz dzień 4 maja 2020 r.  (poniedziałek)

pozostają dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych. W tych dniach nie odbywają się zajęcia zdalne.

Urszula Bajorek