Lista Kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego

Wszystkie zgłoszone osoby zostały zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego.  Lista kandydatów jest dostępna na drzwiach wejściowych szkoły. Więcej informacji pod numerem telefonu 18 443 83 85.

UWAGA!!!

OŚWIADCZENIA WOLI PROSZĘ SKŁADAĆ DROGĄ MAILOWĄ LUB LISTOWNIE NA ADRES SZKOŁY W DNIACH OD 14.04.2020 DO 20.04.2020 DO GODZINY 15.00.