„Trening czyni mistrza…”

„Trening czyni mistrza…”

Szanowni Rodzice Ósmoklasistów,

W związku z przygotowaniami do egzaminu po klasie ósmej,
na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
będą ukazywać się codziennie zestawy materiałów do powtórek z przedmiotów egzaminacyjnych..

Z uwagi na konieczność dobrej organizacji pracy szkolnej w domu, zwracamy się do Państwa
o codzienne monitorowanie działań dzieci w tym zakresie.
Bardzo nam zależy aby czas pracy w domu, przynosił efekty i dawał satysfakcje z podejmowanych działań.
Apelujemy o współpracę w temacie ” powtórek do egzaminu”.
„W związku z zawieszeniem w szkołach zajęć edukacyjnych i koniecznością pracy zdalnej na stronie głównej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oke.krakow.pl oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ zamieszczone zostały materiały z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego przeznaczone do samodzielnej pracy ósmoklasistów.
Uczniowie klas VIII zobowiązani są do codziennego monitorowania  ww. stron i wykonywania zamieszczonych zadań..”

Łączymy pozdrowienia:

Dyrekcja Szkoły

Nauczyciele uczący w klasach ósmych