„Dwójka w kwiatach – Kwiaty w literaturze, sztuce i nie tylko…”

Zapraszamy uczniów wszystkich oddziałów SP2   oraz nauczycieli  przedmiotów  do udziału                             w   międzyprzedmiotowym  projekcie edukacyjnym :

„Dwójka  w kwiatach  –  Kwiaty w literaturze, sztuce i nie tylko…

Zainspirowany scenariuszem opracowanym przez Teresę Ramucką i opublikowanym w Bibliotece w Szkole nr 06/2005
Cel ogólny:

-kształcenie kompetencji uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych,

-integracja uczniów i nauczycieli w realizacji projektu   międzyprzedmiotowego.

  1. Cele szczegółowe:

-doskonalenie kompetencji uczniów w zakresie wyszukiwania informacji  na temat kwiatów w  różnorodnych źródłach,

-rozwijanie kreatywności  i   pomysłowości   uczniów  w  prezentacji   tematu  projektu,

-doskonalenie pracy metodą projektu,
-rozwijanie zainteresowań uczniów przyrodą, geografią, sztuką  i innym dziedzinami wiedzy,
-wychowanie do poszanowania przyrody,
-rozbudzanie zainteresowań i pasji uczniów,

-nabywanie nowej, interdyscyplinarnej wiedzy na temat kwiatów

-kształcenie myślenia przyczynowo-skutkowego, łączenie pojęć, szukanie analogii,
-aktywizowanie współpracy i komunikacji pomiędzy nauczycielami  szkoły,
-promocja biblioteki szkolnej w środowisku szkolnym   i lokalnym ,
-współpraca biblioteki szkolnej  z Pedagogiczna Biblioteką Wojewódzką

-współpraca szkoły z rodzicami i różnymi instytucjami kultury.

 Adresaci :

– uczniowie klas 1-3, 4-8 i dzieci oddziału przedszkolnego

– nauczyciele wszystkich przedmiotów

Inicjator projektu :

biblioteka szkolna  SP2  oraz  zespół nauczycieli  odpowiedzialny za święto szkoły  i  Festiwal Talentów Jadwigi ;

 współpraca :

– wychowawcy klas

– nauczyciele poszczególnych przedmiotów

– rodzice

– Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  w Nowym Sączu

– instytucje wspierające proces edukacji  dzieci i młodzieży

Czas realizacji projektu : luty – maj 2020 r.

harmonogram projektu kwiaty

kwiaty bibliografia

netografia PBW