PROJEKT GRENLANDIA

Uczniowie klasy 3c po przeczytaniu lektury Czesława Centkiewicza pt. „Anaruk, chłopiec z

Grenlandii”, podjęli się opracowania jej w formie projektu.

Na prezentację zostali zaproszeni uczniowie klasy pierwszej.

Lektura stała się tylko wstępem do czerpania z innych źródeł informacji.  Kolejno prezentowało  się pięć  zespołów. Ciekawe prezentacje pozwoliły  widzom poznać życie i zwyczaje Eskimosów żyjących na Grenlandii.

Każda grupa miała do opracowania inny temat  związany z Grenlandią . Dzieci wykazały swoje niezwykle kreatywne podejście do  zadań.

Widzów zachwyciły   stroje eskimoskie oraz historia ich powstawania. Dzieci były również bardzo zainteresowane amuletami przynoszącymi szczęście. Chłopcy prezentowali  oszczepy, harpuny, łuków, dzidy i pokazywali  sposoby  polowania.

Z prezentacji multimedialnej dzieci mogły dokładnie dowiedzieć się na temat przygotowywanych przez Eskimosów  posiłków.

Dzieci nie mogły oderwać wzroku od dwóch makiet na których zobaczyć można obrazy z życia na Grenlandii, czyli zabudowania i ich wyposażenie,  zaprzęgi zwierzęce i  wiele innych ciekawych elementów.

Uczniowie prezentowali również wiadomości  przygotowane na pięknych   plakatach  i planszach.

Sprawdzeniem czy projekt posłużył poszerzeniu wiedzy nie tylko  uczniów klasy 3c, ale również widowni było przeprowadzenie konkursu na temat Grenlandii.   Przekaz wiadomości tą metodą odniósł pożądany efekt. Uczniowie wykazali się bardzo wnikliwym zrozumieniem tematu

Przygotowanie uczniów klasy 3c przy niewątpliwie znaczącej pomocy rodziców było znakomite. Ich wsparcie dla dzieci, zaangażowanie – zasługuje na uwagę i podziw. Spotkania zespołów odbywały się w domach uczestników projektu. Rodzice organizowali fantastyczne materiały, razem z dziećmi wykonywali eksponaty, makiety, stroje, trenowali z dziećmi wystąpienia, służyli dzieciom wszelką pomocą. Dzieci,  bawiąc się, jednocześnie zdobywały wiedzę i umiejętności, w grupie nabierały większej pewności siebie, stawały się bardziej otwarte, oswajały się z tremą związaną z publicznymi wystąpieniami. Spotkania te zaowocowały również pogłębionymi przyjaźniami rówieśników i rodziców. Oprócz ciężkiej pracy były miłą formą spędzenia z dzieckiem wolnego czasu. Poza pogłębioną znajomością tematu, dzieci wykazały się dużą kreatywnością oraz zdolnościami artystycznymi.

Wychowawca

Maria Rams