Informacja dla rodziców

W dniu 21. 01. 2020r. udział dzieci we mszy świętej za byłą dyrektor ŚP. Marię Siedlarz jest dobrowolny.

Dzieci, które nie zamierzają brać udziału we mszy, maja zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej. (zajęcia świetlicowe). Prosimy rodziców o poinformowanie wychowawców, którzy uczniowie nie uczestniczą we mszy pogrzebowej.

Na pogrzeb o godz. 12.30 wychodzą klasy tylko 7A i 7C  – z wychowawcami.

Pozostałe klasy uczą się wg. planu.

Dyrekcja szkoły.