Z głębokim smutkiem  informujemy

Z głębokim smutkiem  informujemy o śmierci
ŚP. Marii Siedlarz
wieloletniego nauczyciela i dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 2 oraz mamy obecnej Dyrektor Szkoły – Urszuli Bajorek.
Z Rodziną oraz wszystkimi bliskimi zmarłej łączymy się w bólu
i składamy wyrazy głębokiego współczucia.
Pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2