Radość pomagania – Szlachetna Paczka

Z Nowym Rokiem nowym krokiem…do realizacji planów, marzeń, postanowień i do pomagania- zauważania potrzeb innych. Nie zawsze otrzymujemy za tą pomoc szczególne podziękowanie, nie zawsze jesteśmy specjalnie zauważeni w dawaniu, ale zawsze pozostaje w nas radość pomagania, która sprawia, że chcemy dzielić się z potrzebującymi jeszcze bardziej. Klasa IIIb zakończyła stary rok podsumowując akcję Szlachetna Paczka- uczniowie brali w niej udział już po raz trzeci zachęceni przez mamę jednej z uczennic, koordynatora akcji. Wielka ofiarność i szczodrość naszych uczniów i ich rodzin uczyniła radosne i syte święta dla wielu potrzebujących. Tak niewiele trzeba, by uczynić świat lepszym…A dyplomy tak na pamiątkę…
Beata Szczypuła