Dlaczego rok 2019 nazwano rokiem matematyki polskiej?

Konferencja naukowa z udziałem dr Zdzisława Pogody.

Dnia 26. 11. 2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie młodzieży klas ósmych oraz sympatyków matematyki z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dr Zdzisław Pogoda, starszy wykładowca w Instytucie Matematyki UJ i profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, wygłosił wykład pt: „Dlaczego rok 2019 nazwano rokiem matematyki polskiej?

To niezwykłe spotkanie wzbudziło zainteresowanie wśród młodzieży naszej szkoły.