,,Bezpieczny Dom – Ognik’’

22.11. klasa I C uczestniczyła w warsztatach ,,Bezpieczny Dom – Ognik’’  w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Bezpieczny Dom – Ognik” jest projektem edukacyjnym skierowanym w szczególności do dzieci  i młodzieży szkolnej realizowanym przez Państwową Straż Pożarną . Służy efektywnemu edukowaniu w zakresie bezpieczeństwa i postępowania  w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Dzieci mogły w czasie szkolenia  uzupełnić i utrwalić zdobytą wcześniej wiedzęUczniowie dowiedzieli się jakie służby zaalarmować w przypadku zagrożenia. Mieli także okazję sprawdzić swoją kondycję fizyczną na hali sportowej Straży Pożarnej. Na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzymał certyfikat „Dzielny Mały Strażak” za wykazanie się znajomością zasad bezpieczeństwa i sprawnością fizyczną.

Urszula Szot – Mietz