,,POMAGAM, BO MOGĘ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”

Akcja charytatywna pt:

   ,,POMAGAM, BO MOGĘ ZOSTAĆ

            ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”

 

 

DRODZY UCZNIOWIE!

Zbliża się  DZIEŃ ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. Najczęściej kojarzony jest On z brodatą i ubraną na czerwono postacią z workiem pełnym prezentów i reniferami.

KIM JEDNAK TAK NAPRAWDĘ BYŁ ŚWIĘTY MIKOŁAJ?

Imię Mikołaj pochodzi z greki i składa się z dwóch części: nike – “zwyciężać” i laos – “lud”. Mikołaj, nazywany biskupem Miry urodził się w Patarze na terenie obecnej Turcji około 270 roku. Od najmłodszych lat Mikołaj był bardzo pobożny i chętnie pomagał ubogim, co było o tyle łatwiejsze, że jego rodzice byli bardzo zamożnymi ludźmi. Jako biskup był gorliwym duszpasterzem -wzorem dobroci, ludzkiej życzliwości, ofiarności i bezinteresownej pomocy innym. Ze względu na przypisywane mu  uczynki został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom. Zmarł w podeszłym wieku w opinii świętości, dnia 6 grudnia w połowie IV wieku n. e. Dla uczczenia pamięci swego Biskupa ,wierni bardzo szybko rozpowszechnili zwyczaj wręczania prezentów w dniu  Jego narodzin dla nieba..

OBECNIE  KAŻDY Z NAS MOŻE BYĆ NAŚLADOWCĄ POSTAWY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA.

             

P R Z Y Ł Ą C Z   S I Ę   D O   A K C J I

MOŻESZ PODAROWAĆ  SŁODYCZE, KSIĄŻKI, GRY

DZIĘKI KTÓRYM SPEŁNISZ MARZENIE MAŁYCH I CHORYCH DZIECI.

 

Inicjator akcji: Szkolny Klub Wolontariatu   oraz     Szkolny Klub PCK

przy współpracy ze   Stowarzyszeniem Sursum Corda

Akcja charytatywna pt:

                ,,POMAGAM, BO MOGĘ ZOSTAĆ

                                                 ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”

i…  spełnić marzenie małych i chorych dzieci.

Termin realizacji akcji:

do 4 grudnia 2019

Z B I E R A M Y    S Ł O D Y C Z E, K S I Ą Ż K I, G R Y

 

Dar serca podpisujemy –  Imieniem Nazwiskiem oraz klasę i przekazujemy na ŚWIETLICĘ.