XXIII Międzyszkolny Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu.

Współorganizatorzy:

 • Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
 • Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Oddział w Nowym Sączu,
 • Stowarzyszenie „Dla Miasta” w Nowym Sączu.

PATRONAT: PREZYDENT MIASTA NOWEGO SĄCZA.

 1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów z Nowego Sącza i powiatu nowosądeckiego, wykonując prace indywidualnie lub zespołowo (nie więcej niż 3 osoby w zespole)
 2. Szkołę mogą reprezentować najwyżej 3 szopki.
 3. Szopkę może wykonać, co najwyżej 3 uczniów.
 4. Szopki mogą być wykonane z różnych materiałów, nie powinny zawierać elementów z szopek wykonanych fabrycznie. Wymiary szopek są dozwolone do wielkości 60 cm x 60 cm x 60 cm. 6. Prace mogą brać udział tylko w jednej edycji konkursu.
 5. Komisja konkursowa będzie oceniać ogólny wyraz artystyczny, nawiązanie do tradycji i tematyki bożonarodzeniowej, wkład pracy, pomysłowość i dokładność oraz dokona kwalifikacji prac do nagród i wyróżnień oraz na wystawę pokonkursową.
 6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do utworzenia 3 kategorii wiekowych: kI. I-III, kI. IV-VI, kl. VII- VIII i III kl. gimnazjalne. Ilość kategorii oraz ilość przyznania nagród i wyróżnień w każdej z kategorii zależy od liczby zgłoszonych prac.
 7. Organizatorzy planują przyznanie nagród i wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.
 8. Prace należy składać w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu ul. Szkolna 7 w terminie do 25.11.2018 r.
 9. Zgłoszone szopki powinny być opatrzone metryczką, która powinna zawierać: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę szkoły i klasę oraz wartość pracy wg. uznania autora. W przypadku szopek zmechanizowanych należy podać instrukcję obsługi.
 10. 13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.11.2018 ( etap szkolny SP2) r.

Prace niezakwalifikowane do nagród, wyróżnień i na wystawę można odbierać w dniach 29-30.11.2018 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu. Po tym terminie prace zostaną przekazane do ośrodków pomocy społecznej. 16. Prace prezentowane na wystawie pokonkursowej w Galerii Marii Ritter, Rynek 2 w Nowym Sączu będzie można odebrać w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 3 w Nowym Sączu po zamknięciu wystawy tj. od 4.02.2019 r. do 7.02.2019 r. Po tym terminie szopki przechodzą na własność Organizatora. 17. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac złożonych na konkurs do celów promocyjnych (na wszystkich polach eksploatacji).