„Żeby Polska była Polską…”

101. rocznicę odzyskania niepodległości uczciliśmy uroczystą akademią. Uczniowie klasy 6A – wraz z wychowawcą – z udziałem chórku szkolnego przygotowali program artystyczny – montaż słowno -muzyczny. O tym, jak ważna ta data jest dla każdego Polaka, przypomniała obecna na apelu dyrektor szkoły – mgr Urszula Bajorek, mówiąc, że mamy ogromne szczęście żyć w wolnej Ojczyźnie, oraz o tym, że obowiązkiem naszym jest pamiętać o tych, którzy przez wieki walczyli o niepodległość Polski.