W hołdzie dla Niepodległej

W hołdzie dla Niepodległej
Gdy listopad świat owija mgłą jesieni,
pośród lasów, pól i domów dróg z kamieni,
cichym brzegiem, nurtem wody i bezdrożem
pamięć snuje się historii tam gdzie może…
 Kto ją wpuści, kto otworzy serce skrycie,
temu szepnie ile warte ludzkie życie,
gdy go przyjdzie oddać za Ojczyznę,
i zostawić w sercach bliskich bólu bliznę.
Snuje pamięć po bezdrożach swe powieści,
o mogiłach co ich wiatr jesienny pieści,
o światełkach zapalanych tam w zadumie,
o wdzięczności, którą Polska składać umie.
Snując pamięć po tej drodze do wolności,
dzieci barwne zapaliły znicze,
zaśpiewały znane pieśni o radości,
jaką daje wolne w Polsce życie!
                                                                                Beata Szczypuła