Akcja : „ Szkoła do hymnu’’

Inicjatywa   pod patronatem  MEN

 W dniu  8 listopada o godzinie 11.11 przystąpiliśmy  jako  szkoła   do ogólnopolskiej  akcji :

„ Szkoła do hymnu’’

11 listopada to  data  szczególna  dla  każdego Polaka. Tego  dnia  czcimy bohaterstwo, waleczność i męstwo naszych przodków,  dzięki którym Polska po 123 latach  niewoli wróciła  na mapę Europy. Wyrażamy  radość z tego, że żyjemy w  wolnym i suwerennym kraju.

W piątek  8 listopada  o symbolicznej godzinie 11.11.  w SP2   w Nowym Sączu, wspólne  śpiewanie „ Mazurka Dąbrowskiego’’.

 

Hymn Polski – TEKST OFICJALNY „Mazurek Dąbrowskiego” jest oficjalnym hymnem Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi o tym Rozdział I, art. 28, pkt 3. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku.

Tekst hymnu Polski i zasady zachowania w czasie wykonywania.

Polski hymn jest chroniony przez przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Ustawę o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jak również rozporządzenia resortowe. Ustawa z dnia 31.01.1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, w artykule 14. jasno precyzuje zasady zachowania w czasie wykonywania lub odtwarzania Mazurka Dąbrowskiego:

  • Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego obowiązuje zachowanie powagi i spokoju.
  • Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek.
  • Mężczyźni w ubraniach cywilnych – zdejmują nakrycia głowy.
  • Osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie – oddają honory przez salutowanie.
  • Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu oddają honory przez pochylenie sztandaru.

Hymn RP odgrywany jest w czasie obchodów świąt narodowych, uroczystych apeli i zbiórek, z okazji rocznic patriotycznych, upamiętniających wydarzenia historyczne, podczas odsłonięcia pomników, a także w czasie innych uroczystości  państwowych.

 

  Bardzo  dziękuję  Wszystkim Moim Uczniom   za  wspaniałą postawę  podczas śpiewania   „Mazurka Dąbrowskiego’’.

  Podziwiałam  Wasze  wzorowe  zachowanie,  odświętny ubiór, oraz gromki  śpiew,  który  pewnie  słyszany  był na Plantach  Sądeckich.

Wszyscy  kochamy  Naszą Ojczyznę  Polskę i jesteśmy  z Niej  dumni .

  Ja  dzisiaj byłam  dumna z Was i Waszego  zaangażowania.

Serdeczne  podziękowania  dla Nauczycieli  za przygotowanie uroczystości.

 Dyrektor  Szkoły

Urszula Bajorek