100 lat Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu

Sto lat teamu ludzie o wielkim sercu utworzyli Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Sączu, którego celem było wspieranie dzieci, opieka nad nimi, ich wychowanie, stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci oraz realizowanie różnych form pomocy dzieciom. Przez lata zaopiekowane przez TPD dzieci uczestniczyły w koloniach, półkoloniach, uczęszczały do utworzonych i prowadzonych przez Towarzystwo świetlic osiedlowych i przedszkoli. W TPD powołano Rzecznika Praw Dziecka Społecznego Kuratora Sądowego Panią Barbarę Kalisz, która przez wiele lat, społecznie, na spotkaniach w szkołach i przedszkolach przybliża dzieciom, nauczycielom i rodzicom Konwencję O Prawach Dziecka, organizuje prelekcje, pogadanki, odczyty, warsztaty, którymi obejmuje 1000 dzieci rocznie. 6 listopada 2019 r odbyło się w Nowym Sączu Jubileuszowe spotkanie z udziałem licznie zgromadzonych gości. Wśród wzruszeń, wspomnień, podziękowań rozdano nagrody i odznaczenia za społeczną pracę na rzecz dzieci. Zarząd Małopolskiego Oddziału Regionalnego TPD odznaczył wyjątkową Odznaką Przyjaciela Dziecka naszą nauczycielkę Beatę Szczypułę, za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem. Również nasza uczennica z kl IIa Ornella Dzięgiel, która wykonała pracę plastyczną pod kierunkiem Pani Romany Wajdy, została szczególnie wyróżniona w konkursie TPD ” Ja, moja rodzina i przyjaciele”(wśród 189 prac 16 wyróżnień). Gratulujemy, a TPD życzymy kolejnych stu lat w granie przyjaciół dzieci i życzliwych ludzi!