Nagrody dla naszych nauczycieli :)

Tegoroczne obchody święta Komisji Edukacji Narodowej, potocznie zwanym Dniem Nauczyciela, miały wyjątkowy charakter. Nauczyciele naszej szkoły zostali uhonorowani nagrodami za osiągnięcia i wieloletnią pracę dydaktyczno – wychowawczą. Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej została wyróżniona Pani Małgorzata Szczepaniak. Nagrodę Małopolskiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani Urszula Szot-Mietz. Nagrodę Prezydenta Miasta Nowego Sącza wręczono Pani Agnieszce Czeluśniak, Pani Katarzynie Fałowskiej, Pani Elżbiecie Kawik, Panu Piotrowi Zalewskiemu.
Serdecznie gratulujemy!
Życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy, dalszych sukcesów i radości z osiągnięć dzieci i młodzieży, a także, by zawsze towarzyszyły Państwu szacunek, ludzka życzliwość i wsparcie.