Uwaga! Ważna informacja

06. 09. 2019 r. wszedł w życie nowy przepis MEN, który nakłada obowiązek wydawania wszelkich dokumentów – w tym m.in. legitymacji i świadectw – wyłącznie rodzicom uczniów niepełnoletnich (uczniom, ale pod warunkiem, że ukończyli 18 rok życia).