Dobrze Cię Widzieć

W blasku odblasków

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że życie i zdrowie to najcenniejsze wartości, dlatego wiele uwagi poświęca się w naszej szkole bezpieczeństwu dzieci na drodze. Dzisiejsze, kolejne z cyklu Odblaskowa Szkoła spotkanie zorganizowane przez Panią Agnieszkę Czeluśniak i Panią Joannę Makarę było dla dzieci bardzo ważne. Uczniowie klas młodszych po obejrzeniu prezentacji o bezpiecznym poruszaniu się po drodze otrzymali kamizelki odblaskowe, które dumnie zaprezentowali społeczności szkolnej. Kamizelki zostały ufundowane z programu Ministerialnego „Dobrze Cię Widzieć”. Już wiemy, że gdy dobrze nas widać, droga do szkoły jest bezpieczna a mały, niepozorny odblask może uratować bezcenne życie! Dziękujemy za spotkania, które ratują zdrowie i życie.