Bóbr informatyczny – III miejsce

Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

I to właśnie w tym konkursie nasz młody uczeń z klasy 2B – Bruno Baczyński zdobył III miejsce.

Serdecznie gratulujemy.