Zobacz, zrozum, korzystaj

Od listopada 2018 roku Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 uczestniczą w projekcie „Zobacz, zrozum, korzystaj” w ramach projektu każda klasa w naszej szkole bierze udział w prelekcji na temat wykluczenia społecznego i cyfrowego osób niepełnosprawnych. Podczas spotkania uczniowie mają możliwość doświadczenia „na własnej skórze” problemów, z jakimi spotykają się osoby niewidome i słabowidzące. Czasami zwykła czynność, jak np. nalanie wody do szklanki sprawia problem. Dzięki zajęciom prowadzonym przez członków Stowarzyszenia nasza społeczność ma możliwość lepszego poznania problemów osób niepełnosprawnych, a przez to w przyszłości lepiej na nie reagować, i być może przyczynić się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego. Wiemy, że takie zajęcia się potrzebne, pamiętajmy o tym, że osoba niepełnosprawna jest taka sama ja my – z takim właśnie przekonaniem wychodzą uczniowie SP2 z prowadzonych spotkań. Więcej informacji o projekcie na stronie Stowarzyszenia EyeSoft.pl [LINK: http://eyesoft.pl/spotkania/]