DRODZY RODZICE

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice

Zawirowania wokół funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Sączu przyczyniły się w ostatnich dniach do powstania wielu nieprawdziwych informacji na temat naszej szkoły.

Niniejszym pragniemy Państwa zapewnić, że nasza szkoła będzie nadal funkcjonowała na dotychczasowych zasadach organizacyjnych, w tych samych budynkach: przy ulicy Jagiellońskiej 32 i Barbackiego 34. Nie będzie też liczniejszych, niż obecne, oddziałów, a zajęcia lekcyjne zakończą się nie później niż o godz. 15:45, jak do tej pory.

Baza lokalowa naszej szkoły gwarantuje uczniom właściwe warunki nauczania i opieki, stwarza możliwości organizowania dodatkowych zajęć sportowych, zajęć rozwijających zainteresowania oraz wspierających uczniów w przezwyciężaniu trudności szkolnych, w których to zajęciach dzieci będą mogły nadal uczestniczyć. Nasi podopieczni, jak dotychczas, skorzystają z opieki świetlicowej, neurologopedycznej i wolontariuszy pod okiem wszechstronnie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry.

Nasza szkoła pozostanie otwarta dla rodziców i dzieci,  którym zapewnimy jak najlepszy poziom kształcenia.

7 marca 2019 r. zapraszamy na Dzień Otwarty w budynku szkoły przy ulicy Jagiellońskiej 32 obecnych i przyszłych uczniów wraz z rodzicami.

Już wkrótce zapisy do oddziałów przedszkolnych  i klas I. Zapraszamy serdecznie.

Z wyrazami szacunku  i pozdrowieniami

Dyrektor Szkoły i Społeczność SP 2.