„Czym oddychamy zależy od nas!”

„CZYM ODDYCHAMY ZALEŻY OD NAS!”
Pod takim tytułem odbyły się spotkania z klasami szóstymi. Miały one miejsce 11 lutego. Pracownicy Straży Miejskiej w czasie prelekcji przekazali naszym uczniom informację na temat szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, wskazali na właściwą postawę wobec przypadków naruszania zasad gromadzenia i pozbywania się nieczystości stałych.
Czekamy na podobne akcje ekologiczne. Tego nigdy za wiele…