„Ekonomia wielką sztuką”

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach z doradztwa zawodowego z elementami ekonomii i bankowości w Banku Spółdzielczym w Nowym Sączu oddział w Nawojowej. Na spotkaniu przedstawiona została praca w banku,  znaczenie procesów ekonomicznych oraz zasady inwestowania. Uczniowie mogli zapoznać się z technikami sprawdzania prawdziwości pieniądza oraz z jakich części się on składa.  Poznać różne waluty w starej i nowej wersji, jak je policzyć przy pomocy odpowiednich maszyn a także czy są prawdziwe.

Dziękujemy Zarządowi Banku Spółdzielczego za zaproszenie młodzieży na warsztaty.

Koordynatorzy: Agnieszka Czeluśniak, Małgorzata Świerczek