POMAGAMY!

Pomagamy !
Uczniowie naszej szkoły  od wielu lat pomagają podopiecznym Sursum Corda zbierając plastikowe nakrętki. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży przeznaczane są przez fundację na zakup specjalistycznego sprzętu niezbędnego do funkcjonowania wielu osób.
 Ponadto w tym roku w okresie świąteczno-noworocznym uczniowie w szkole na Wólkach zgromadzili  bardzo dużo słodyczy, które zostały przekazane chorym rówieśnikom fundacji. W  ten sposób sprawili im miłą noworoczną niespodziankę .