Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadr

                                                                                              Nowy Sącz, dnia 03 grudnia 2018 r.

SP2.KS2.-1102-2/2018

Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadr w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Joanna Król.

Uzasadnienie wyboru:

Pani Joanna Król spełniła wymagania formalne, posiada odpowiednie kwalifikacje oraz pozytywnie przeszła rozmowę kwalifikacyjną uzyskując największą liczbę punktów.

Autor: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Sączu Monika Oleniacz

Przygotował: Dariusz Kania, samodzielny referent ds. pracowniczych.