Projekt 10.1.3

Szanowni Rodzice!

Proszę wydrukować (nie wypełniać) zał. 5 Indywidualny Plan rozwoju Edukacyjnego Ucznia( IPREU) i dokładnie go przeczytać – szczególnie punkt 4 – zaplanowane wydatki ze stypendium oraz konkretne kwoty!

Proszę wydrukować (3 egzemplarze) i wypełnić Umowę stypendialną  (przesłana w tym e-mailu):

– w części głównej umowy – imię i nazwisko ucznia, matki i ojca oraz pesel ucznia, adres zamieszkania, imię i nazwisko rodzica który reprezentuje  ucznia (podpisywał wnioski, podpisuje umowę i na jego rachunek bankowy będzie przelewane stypendium )

– § 5 pkt. 1 –  wypełnić cały

– na końcu umowy – podpis rodzica ( czytelny i pełny – imię i nazwisko) – ważne

 Prosimy wypełnić umowę bardzo czytelnie  w 3 egzemplarzach.  Prosimy o przyniesienie zał. 5 IPREU oraz  Umowy Stypendialnej na spotkanie – czwartek 22.11.2018 r. godz. 16.30.

 Koordynator  Urszula Szot – Mietz

Zał. nr 5 IPREU

zalnr6