Podsumowanie Turnieju Szkół z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości!

W uroczystym podsumowaniu Turnieju Szkół uczestniczyło blisko tysiąc osób z przedszkoli i szkół z terenu Nowego Sącza. Został on zorganizowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Nowego Sącza z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Uczestnicy wydarzenia zorganizowanego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskęprzemaszerowali ulicami Nowego Sącza spod pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na sądecki rynek, gdzie odbyło się uroczyste podsumowanie Turnieju Szkół. Wcześniej delegacje przedszkoli i szkół odśpiewały hymn narodowy i złożyły kwiaty pod pomnikiem.

Prawie tysiąc osób wzięło udział w przemarszu przez Al. WolnościPlantyul. Jagiellońską aż do rynku. W trakcie marszu licznie zgromadzeni uczniowie wraz z nauczycielami zatrzymywali się w miejscach upamiętniających ważne wydarzenia historyczne i religijne oraz wspólnie śpiewali pieśni patriotyczne na sądeckich Plantach.

Podsumowanie Turnieju Szkół połączone z wręczeniem przez Ryszarda Nowaka, prezydenta Nowego Sączanagród, a także listów gratulacyjnych organizatorom poszczególnych konkurencji odbyło się na płycie sądeckiego rynku. Wydarzenie zakończyło się montażem słowno-muzycznym o treści religijno-patriotycznej.