„OGNIK”

Na początku listopada klasa IIA odwiedziła Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, które prowadzone były w sali szkoleniowej „Ognik”. Dzieci zdobyły mnóstwo praktycznych informacji dotyczących zasad bezpiecznego zachowania się na wypadek pożaru oraz postępowania w momencie sytuacji kryzysowej. Uczniowie mieli także możliwość przebywania w garażach, gdzie obejrzeli wozy strażackie i ich wyposażenie.