Podsumowanie akcji zbiórka makulatury

W dniach 10 -11-12 października 2018 roku odbyła się kolejna akcja zbiórki makulatury. Z uwagi na znaczenie tej akcji dla ochrony środowiska oraz zaangażowanie całej społeczności zbiórka będzie organizowana co roku w październiku.

W tym roku zebraliśmy 2 tony 150 kg surowca, czyli więcej niż w ubiegłym. Jednak cena 1 kilograma uległa zmianie jest niższa od zeszłorocznej i wynosi 18 groszy.

Pieniądze zostaną wypłacone poszczególnym klasom według podanego stanu.

Składamy podziękowania wszystkim uczniom i ich bliskim, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do tak owocnej zbiórki oraz postawili na jakość życia i ekologię. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach możemy również liczyć na współpracę i równie udaną akcję.

 

Koordynator akcji

Maria Rams