Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela z naszej szkoły

Uroczystość odbyła się  dnia 25 października 2018 r. w Krakowie. Pracowników oświaty odznaczono Medalami Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz nagrodami  Małopolskiego Kuratora Oświaty. Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymała pani Beata Szczypuła z rąk Kuratora Oświaty pani Barbary Nowak, jako jedyny nauczyciel z Nowego Sącza i okolic.