Warsztaty 3A

24.10.uczniowie klasa III A rozpoczęli cykl kreatywnych warsztatów w ramach programu,, Archi- przygody” w Galerii BWA Sokół. To program z zakresu edukacji architektonicznej skierowany do dzieci w wielu wczesnoszkolnym. Cele  programu to: rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej, promowanie świadomości społecznej, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, propagowanie twórczego myślenia, nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez poszerzanie słownictwa w zakresie dotyczącym architektury.