Samorząd Uczniowski

W dniu 16 października odbyło się posiedzenie Samorządu Uczniowskiego wraz z przedstawicielami klas 4-8. W obradach, oprócz opiekuna Samorządu, p. Karoliny Kumor, brała również udział p. dyr. Monika Oleniacz. Tematem spotkania było ustalenie celu zbiórki pieniędzy, jakie zostaną uzyskane z Jarmarku Andegaweńskiego. Po burzliwych dyskusjach oraz głosowaniu zdecydowano, że połowa pieniędzy zebrana przez każdą klasę będzie przeznaczona na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach i zawodach.

sdr
sdr