Projekt 10.1.3 – stytpendia

Rekrutacja do pomocy stypendialnej dla uczniów w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza” trwa od 8.10.2018 r. do 19.10.2018r. Prosimy o dokładne przeczytanie Regulaminu, wydrukowanie, wypełnienie dokumentów i przekazanie ich koordynatorowi (Urszula Szot – Mietz) lub nauczycielom prowadzącym zajęcia w ramach projekty.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin stypendia 2018_2019

Deklaracja pochodzenia sprzętu_stypendia

Zał.1 Wniosek

Zał. nr 2 Oświadczenie o dochodach

Zał. nr 3 Oświadczenie o wielodzietności

Zał. nr 4 Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Zał. nr 5 IPREU

Zał nr 6 Umowa stypendialna

Zał. 7 Oświadczenie uczestnika projektu

Zał. nr 8 Sprawozdania IPREU