Małopolska w zdrowej atmosferze

Nasza szkoła otrzymała nowy oczyszczacz powietrza, który został przekazany przez Marszałka Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pod nazwą „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. Oczyszczacz ten został umieszczony w naszym oddziale przedszkolnym.

Bardzo się cieszymy z prezentu i będziemy go używać 🙂