Kolejna edycja projektu 10.1.03 ruszyła

Rekrutacja uczniów do uczestnictwa w projekcie w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Świętej Jadwigi Królowej

  1. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza” w roku szkolnym 2018/2019 nr RPMP. 10.01.03 -12-0387/16

Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego trwa od 10.09.2018 r. do 21.09.2018 r.

Regulamin projektu 10.1.03 w roku szkolnym 2018/2019  Pobierz Plik

Formularz zgłoszenia, załącznik 1: Pobierz Plik

Załącznik 2:  Pobierz Plik

Załącznik 3:  Pobierz Plik

Załącznik 4  Pobierz Plik

Załącznik 5  Pobierz Plik