„Bezpieczna droga do szkoły”

Policyjna akcja „Bezpieczna droga do szkoły” w tym roku miała miejsce w naszej szkole. Uczestniczyli w niej uczniowie klas 6A oraz 8C . Nadrzędnym celem programu jest czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem w ruchu drogowym, w rejonach szkół oraz na drogach, prowadzących do szkół i placówek oświatowo–wychowawczych w początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej. Uczniowie pod opieką policji kontrolowali ulicę Jagiellońską i przeprowadzali rozmowy z kierowcami. Niektórzy otrzymali nagrodę za poprawne i bezpieczne poruszanie się po drodze, a innym wręczono mandaty w formie rysunku przedstawiającego zagrożenia, jakie spowodować może nieodpowiednie zachowanie podczas prowadzenia pojazdu. Aby oddać rzeczywistą sytuację wypadku drogowego i obrażenia, jakim zazwyczaj ulegają poszkodowani, uczniowie zostali odpowiednio ucharakteryzowani.

Mamy nadzieję, że takie profilaktyczne działania uczynią drogę do szkoły naszych wychowanków bezpieczniejszą.