Barwny Korowód

29 maja br. ulicami Nowego Sącza przemaszerował barwny korowód społeczności Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Świętej Jadwigi Królowej. Szczególny charakter wydarzeniu nadał tegoroczny jubileusz 175 – lecia istnienia placówki. Przy wtórze muzyki kolorowy orszak – na czele
z Patronką Św. Jadwigą, dwórkami i rycerzami- wyruszył spod budynku głównego o godz.. 9:00, by ulicą Jagiellońską udać się do rynku. Kulminacją uroczystości było spotkanie z przedstawicielami władz miasta- wiceprezydentem Jerzym Gwiżdżem- pod sądeckim ratuszem oraz happening i występy uczniów „Dwójki”. Zaprezentował się Uczniowski Klub Sportowy z piłkarzami ręcznymi. Następnie wystąpili uczniowie klasy I c jako pionki szachowe- oddział ten realizuje projekt „Edukacja przez szachy w szkole” . Obejrzeliśmy także występy taneczne klasy III c, II a oraz pary z III b.

Całemu wydarzeniu przewodniczyła Pani Dyrektor – Monika Oleniacz- która wzywała poszczególne klasy do skandowania haseł mających związek z wartościami, które pielęgnuje nasza szkoła.

Święto było swoistym manifestem patriotyzmu- przypomnieniem historii Polski, patrona,
a równocześnie promocją najstarszej sądeckiej szkoły podstawowej  w środowisku lokalnym.