RODO

Od 25. 05. 2018r. w naszej szkole obowiązuje RODO, czyli Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wydane przez Parlament Europejski i Radę UE Z 2016r.

Załącznik 1Rodo1

Załącznik 2 rodo