Tarcza Herbowa Miasta Nowego Sącza dla Szkoły Podstawowej nr 2

– Występujemy o to, żeby tę Tarczę Herbową przyznać ludziom, ludziom pełnych siedmiu pokoleń, którzy tę szkołę tworzyli – powiedział zastępca prezydenta Nowego Sącza Jerzy Gwiżdż, uzasadniając przyznanie wyróżnienia dla szkoły. – To jest istota rzeczy: docenienie tego, co tam było i dowartościowanie tego, co tam jest.