Jarmark tuż, tuż….

W naszej szkole jarmarki stają się tradycją i wizytówką, dlatego cała społeczność szkolna wkłada w ich przygotowanie wiele  pracy i serca. Uczniowie klasy Ib brali udział w warsztatach plastycznych, na których wykonali  różnymi technikami świąteczne pisanki. W przeprowadzenie warsztatów zaangażowali się również rodzice naszych uczniów, którzy zakupili i przygotowali potrzebne materiały oraz brali czynny udział w zajęciach. Z dumą podziwialiśmy efekty wspólnej pracy wyobrażając sobie ile świątecznych stołów ozdobią nie tylko kształtem,kolorem, formą, ale głównie dziecięcą radością.
Warto być razem, robić coś razem, dawać coś razem……