KREATYWNI

Po zeszłorocznym sukcesie Drużyna DI złożona z uczniów naszej szkoły celuje coraz wyżej.

Poruszając się w najbardziej kreatywnym programie edukacyjnym przygotowuje się do kolejnej Ogólnopolskiej Olimpiady Kreatywność.

Liczymy na wasze wsparcie.