Podnosimy kompetencje edukacyjne naszych uczniów

Nasza szkoła bierze udział od IX. 2017 r. w projekcie pn. „Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Nowego Sącza” współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.3 Rrgionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Podnosimy umiejętności uczniów w zakresie nauk przyrodniczych i informatycznych.