„Muzyka ludowa dociera do ucha”

„Muzyka ludowa dociera do ucha” to projekt realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Zespołu Regionalnego „Sądeczoki” oraz członków zespołu. Pani Marlena Bulanda trenerka Zespołu, a zarazem mama ucznia klasy pierwszej c zorganizowała  na Wólkach  warsztaty artystyczne w ramach których dzieci  mogły poznać stroje, muzykę, tańce oraz piosenki regionu Lachów sądeckich. Każdy mógł przymierzyć strój, zaśpiewać oraz   zatańczyć  wspólnie z  Sądeczokami ciętą polkę. Projekt został   zrealizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.