Pierwsza pomoc na switelicy

W dniu 28.11.2017R odbył się pokaz z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci uczęszczających na świetlicę szkolną .Zajęcia przeprowadził ratownik medyczny Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego Pokaz obejmował ;.pogadankę na temat .Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Medycznego ,zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ćwiczenia praktyczne z użyciem fantoma.