„Niesłyszący są wśród nas”

29 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyły się apele na temat „Niesłyszący są wśród nas”. Celem apelu było przybliżenie problematyki świata niesłyszących. Uczniowie poznali sposoby komunikacji z osobami z wadami słuchu i nauczyli się kilku znaków języka migowego.