PODSUMOWANIE AKCJI – ZBIÓRKA MAKULATURY

 

W dniach 18-19-10 października 2017 roku odbyła się kolejna akcja zbiórki makulatury. Z uwagi na znaczenie tej akcji dla ochrony środowiska oraz zaangażowanie całej społeczności szkolnej postanowiliśmy, że stanie się ona imprezą cykliczną  – organizowaną co roku w październiku. W tym roku zebraliśmy 2 tony 060 kg surowca. Cena 1 kilograma nie uległa zmianie i wynosi 30 groszy. Zebrane pieniążki zostaną podzielone i wypłacone wychowawcom poszczególnych klas według podanego stanu.

Składamy podziękowania wszystkim uczniom i ich bliskim, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do tak owocnej zbiórki oraz postawili na jakość życia i ekologię. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach możemy również liczyć na współpracę i równie udaną akcję.

Zespół Promujący Zdrowie