Skąd się bierze woda w kranie?

Na to pytanie uczniowie klasy 3a szukali odpowiedzi podczas wycieczki do Stacji Uzdatniania Wody w Starym Sączu. Natomiast odpowiedź na to, co dzieje się z wodą, którą zużyjemy, znaleźli w Oczyszczalni Ścieków w Wielogłowach.